Praktische uitgangspunten Itho Daalderop GA Verder Check

De GA Verder Check van Itho Daalderop is ontwikkeld voor woningcorporaties. Het is een digitaal hulpmiddel voor zakelijk en projectmatig gebruik dat voor bestaande woningen energiebesparende maatregelen adviseert. De GA Verder Check is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Itho Daalderop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of uitvoering of gebruik op basis van de getoonde uitkomsten. Aan de Itho Daalderop GA Verder Check kunnen geen rechten worden ontleend.

Getoonde prijzen zijn projectmatig, exclusief BTW, indicatief en afhankelijk van uitvoering en oorspronkelijke situatie.

De rapportage met de daarin getoonde uitkomsten zijn voor Itho Daalderop inzichtelijk en kunnen worden bewaard. De rapportage met de daarin getoonde uitkomsten worden door Itho Daalderop niet aan derden verstrekt.

De Itho Daalderop GA Verder Check maakt gebruik van de gestandaardiseerde EPA methodiek (ISSO 82) en bijbehorende formule structuur volgens de herziene versie 2009.

De Investeringsberekeningen worden gemaakt volgens een 6-tal berekeningaannamen:
- gasprijs (incl. energiebelasting tot verbruik 5.000m^3 en 21% btw en excl. netbeheer & vastrecht),
- elektriciteitsprijs (incl. energiebelasting tot verbruik 10.000kWh en 21% btw en excl. netbeheer & vastrecht),
- indexatie gasprijs,
- indexatie elektriciteitsprijs,
- afschrijftermijn bouwkundig,
- afschrijftermijn installaties.
Hiervoor zijn default waarden in de GA verder check opgenomen. Deze zijn echter aanpasbaar gemaakt in de GA verder check zodat deze, door de gebruiker, naar eigen inzicht kunnen worden aangepast.

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.

Kijk voor alle voorwaarden op www.ithodaalderop.nl/voorwaarden.