logo Itho GA verder check

BouwConnect

Welkom bij de GA Verder Check van Itho Daalderop

Itho Daalderop GA verder concept

GA verder concept
In de projectmatige renovatiemarkt zijn er volop goede producten en systemen beschikbaar. Echter, het renovatieproces is soms complex. Ook het gebruik van installaties is niet optimaal, er wordt veel uitgegeven om achteraf plooien glad te strijken. Itho Daalderop pakt dit aan met een uniek totaalplan voor de renovatiesector; het GA verder concept. Wij gaan de inspanningen die vaak achteraf gedaan worden eerder in het proces verrichten om in het voortraject goede keuzes te maken en te komen tot installatieconfiguraties waar de gebruiker mee om kan gaan.

Tijdslijn GA verder concept

Itho Daalderop helpt de renovatiesector slim en energiezuinig woningen te renoveren. Met het GA verder concept worden kostenefficiënt labelstappen gemaakt. Per project maken we een Quickscan en presenteren we een integraal conceptvoorstel. En we gaan nóg verder in het renovatieproces; van partnerkeuze, installatie- en bewonersbegeleiding tot lifecycle care. Woonlastenverlaging, gezond en comfortabel wonen voor de bewoners is hierbij ons doel. Het GA verder concept is een totaalplan voor de renovatiesector in een uniek samenwerkingsverband. Waarbij we beschikken over het gehele productenpakket en de kennis en ervaring van Itho Daalderop.

Itho Daalderop GA verder check

GA verder check
Corporaties hebben de uitdaging om de komende jaren honderdduizenden woningen die niet langer voldoen aan de eisen op het gebied van energie, comfort en binnenmilieu extra te renoveren. Dit vraagt veel kennis en ervaring. Itho Daalderop heeft een digitaal hulpmiddel ontwikkeld dat voor bestaande woningen energiebesparende maatregelen adviseert; de GA verder check. Hiermee wordt corporaties snel inzichtelijk gemaakt hoe het woningbestand op een slimme en efficiënte wijze de komende decennia kan worden aangepakt: door te conserveren, te renoveren en te transformeren.

Praktische uitgangspunten